Diplomachain

Důvěryhodný digitální otisk dokladu dosažené kvalifikace.

Vyrobit falešné osvědčení či diplom je v dnešní digitální době snadné, ověřit si pravost dokumentů je naopak velmi náročné. Diplomachain přináší chytré řešení v ověřování pravosti dokumentů.

Zajímá mě víc

Diplomachain

Důvěryhodný digitální otisk dokladu dosažené kvalifikace.

Vyrobit falešné osvědčení či diplom je v dnešní digitální době snadné, ověřit si pravost dokumentů je naopak velmi náročné. Diplomachain přináší chytré řešení v ověřování pravosti dokumentů.

Zajímá mě víc

Systém ověřování

KROK 1

Vzdělávací instituce provede uložení digitálního otisku dokumentu (osvědčení) o kvalifikaci do systému blockchainové aplikace  Diplomachain.

KROK 2

Soubor s osvědčením o kvalifikaci je předán běžným způsobem absolventovi.

KROK 3

Kdokoli a kdekoli ve světě může jedním klikem ověřit, zda předložený dokument obsahující informace o kvalifikaci existuje, kdy a kým byl vydán a zda je důvěryhodný.

Ověřit diplom

Systém ověřování

Connect within seconds!

KROK 1

Vzdělávací instituce provede uložení digitálního otisku dokumentu (osvědčení) o kvalifikaci do systému blockchainové aplikace  Diplomachain.

KROK 2

Soubor s osvědčením o kvalifikaci je předán běžným způsobem absolventovi.

KROK 3

Kdokoli a kdekoli ve světě může jedním klikem ověřit, zda předložený dokument obsahující informace o kvalifikaci existuje, kdy a kým byl vydán a zda je důvěryhodný.

Ověřit diplom
Proč Diplomachain

nejrychlejší a jednoduchý způsob ověření pravosti dokumentu

nezfalšovatelné

nelze antidatovat

decentralizované uložení

nejvyšší možná forma kybernetické bezpečnosti

Co je blockchain

Blockchain je znám spíše v oblasti kryptoměn, nicméně Diplomachain je postaven na průmyslovém blockachainu jako nástroje Průmyslu 4.0.

Blockchain je síť serverů, které mezi sebou neustále komunikují a předávají si data, takže na každém je uložena stejná kopie. Nejsou ale na nich uložené žádné srozumitelné údaje, jen tzv. hashe, tedy speciální kódy, skupiny znaků, vypočtené z vložených dokumentů z nichž každý je jedinečný, unikátní. Z hashe nelze žádným způsobem získat zpětnou rekonstrukcí původní dokument ze kterého vznikl, tím je zajištěna ochrana citlivých dat.

Užití kryptograficky robustní blockchainové technologie umožňuje jedné i druhé straně kontaktu kdykoli ověřit pravost vložených dokumentů. Otevírá se tak nový rozměr bezpečné a důvěryhodné komunikace, který má nadčasovou platnost.

diplomachain blockchain
diplomachain blockchain core system

Core systém

Diplomachain je aplikační nástavbou využívající národní, decentralizovanou nezávislou síť certifikovanou systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systému managementu informační bezpečnosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Provozovateli blockchainových uzlů ELA Blockchain Services jsou: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Český institut pro akreditaci, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Český vysoké učení technické, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, TÜV SÜD Czech, IBM, Microsoft, NEXPRO Communication, aj.

Chcete zvýšit důvěryhodnost? 

Kontaktujte nás

Diplomachain

  • Zajišťuje důvěryhodnost platnosti dokumentů
  • Zvyšuje prestiž a vylepšuje image Instituce jako značky
  • Sníží žádosti o ověření nebo vydání duplikátů diplomů
  • Zabraňuje padělání digitálních údajů
  • Automatizuje vydávání, odesílání a správu digitálních osvědčení

Diplomachain

  • Zajišťuje důvěryhodnost platnosti dokumentů
  • Zvyšuje prestiž a vylepšuje image Instituce jako značky
  • Sníží žádosti o ověření nebo vydání duplikátů diplomů
  • Zabraňuje padělání digitálních údajů
  • Automatizuje vydávání, odesílání a správu digitálních osvědčení

Chcete zjistit více o Diplomachain? Kontaktujte nás.